Lokacija

AMC servisni kompleks nalazi pored samog magistralnog puta E75, Beograd-Niš-Grčka.